FUNKTIONELL

FITNESS

Bigger·Faster·Stronger

Limhamn workout

Geijersgatan 2, 216 18 Limhamn

info@limhamnworkout.se

Limhamn Workout

Join Our Gym,
Our Family.

På Limhamn workout har vi som mål att alla ska känna sig välkomna och trivas.
Vi anpassar övningarna så att man klarar av allt oavsett sin träningsbakgrund och erfarenhet. Vårt viktigaste motto är tekniken, den är grunden i allt.Vi har flera olika träningsformer som bland annat liknar crossfit
Först tekniken, sen vikterna.